6 תשובות
דוחה ת'צו ראשון..
לא הולכת...
דוחה את הצו ראשון למועד אחר..
תבקשי לדחות את הצו ראשון
תכתבי להם בפייס הם דוחים לך
דוחה את הצו ראשון
לא הולכת אבל אני יפרט לך ככה:
פעם ראשונה-כלום לא נורא
פעם שנייה-כלום לא נורא
פעם שלישית-לא גלידה שוטרים באים ולוקחים אותך