2 תשובות
ברוב הפעמים הן גם לא מבריקות או ניתנות לריקוע..
אין להן ברק

ותחמוצת של אל מתכת יוצרת חומצה