2 תשובות
מתכות מוליכות חשמל ומייצרות יונים חיובים. אל מתכות לא מוליכות ומייצרות שליליים
מתכות: מוליכות חשמל, מוליכות חום