2 תשובות
הסבירו על מחקר שבדק וגילה שנחקרים שצפו בבוב ספוג היו פחות מרוכזים לאחר מכן ושהזיכרון לטווח קצר וארוך נפגע
מזה השטות הזאת? כל אחד מוציא איזה מחקר שמציג את האינטרסים שלו.
דבר אחד בטוח אם ילדים משחקים במשחקים של בוב ספוג אז הזיכרון והיצירתיות שלהם תשתפר בטווח הארוך.
דנה