2 תשובות
נראלי זה "לשמור על קור רוח "
לשמור על פאסון זה דומה ללשמור דיסטאנס רק מבחינה חברית ריגשית
לשחק אותה קר או קשה להשגה לא למהר להתחבר להסתכל מלמעלה
משהו כזה