תשובה אחת
והוו מישהו מעכו ;)
כן היה פתוח, כמו יום שבת.