תשובה אחת
לפי האתר שמצאתי-בעולם 153,000 מתים ביום
בישראל נפטרים בערך 110 איש ליום לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה