5 תשובות
חוזה הינו מחייב על כל הרשום בו. הצד הניזוק מפוצה בדרך כלל ע"י החלטת בימ"ש. אין להפירו, אלא אם הוסכם בכתב בחוזה על כך ונחתם. אם המשכיר אינו משלם דמי שכירות, זו עילה טובה לסלקו מהדירה ע"י צו פינוי מבימ"ש, אם אינו מפנה מרצונו. כולל דמי נזיקין שנגרמו. גובה הפצוי מחליט בית המשפט.
שוב זה ספציפי לחוזה שחתמת לרוב:
מצד המשכיר (בעל הדירה)
מחויב לשלם עבור תיקונים של בלאי-צנרת, תיקונים כלשהם...
מחויב לתת לך התראה על ביקור, או אי בכוונתו למכור את הדירה או לסיים חוזה.
סיום חוזה-רק בזמן התאריך עליו סיכמתם.
איחור בתשלום-יגרור ריבית ומעבר לתק' יכול להעיף אתכם.
כל דבר נוסף שרשום בחוזה.
יציאה לפני סיום חוזה-לפי האמור בהסכם, את תחויבי בד"כ במציאת דייר חלופי או תשלום התקופה שנותר.
חובות למוסדות-חברת חשמל ועיריה-ראשי להשתמש בצ'ק בטחון ובשטר חוב לכיסוי חובות לאחר הפעלת הוצאה לפועל
מצד השוכר
המשכיר העלה שכר דירה לפני סיום חוזה (במידה ורשמתם שמחיר הדירה כפי שביום החתימה)
לא תיקן בלאי שמונע מגורים-במיידי
תיקונים עליהם הסכמתם
ביקש מכם להתפנות לפני הזמן ללא סיבה
כל מה שמחייב עפי ההסכם הספציפי
כפי שאת רואה למשכיר יותר זכויות במידה ואת (השוכרת) הפרת חוזה
שואל השאלה:
חוזה סטנדרטי. תורם?
אנונימית
ככלל חוזה השכירות הוא מסמך משפטי ולכן כל מה שכתוב והוסכם עליו עם 2 הצדדים הפרה שלו משמעותה הפרת הסכם, מתי לא ניתן להפיר גם את זה כתוב בהסכם.
אם היית ספציפית היה אפשר לענות ממוקד לגבי הסעיף.
מה קורה אם המשכיר פיצל את הדירה בלי היתר. האם זאת עילה לביטול חוזה השכירות?
מרים
באותו הנושא: