5 תשובות
איזה גיל?
אנונימי
שואל השאלה:
16
לקיץ או בכללי?
אנונימי
שואל השאלה:
לקיץ
במאפיית בת הלחם את יכול לעשות בכל הקיץ איזה 5 אלף שקל