תשובה אחת
לא חושב שהוא יהיה פתוח כי זה ערב יום השואה