3 תשובות
או 71 לא זוכר
קו 71/75 של אגד עד המקום (תחנה סופית של שניהם)