5 תשובות
גלובוס
כדה"א זה ראשי תיבות
גלובוס זה משהו אחר
ארץ
(כוכב ארץ)