4 תשובות
קופים יפים בוכים וקופצי צוקים
קיבלנו ים ברכות ולא צילמנו
קדימה יאלה באו ונעשה צחוקים
אנונימית
קריאת ילדים בוכים ולא צוחקים