3 תשובות
זה איש קשר שיש לך שמור?
הגדרות-> הגדרות שיחה-> חסומים-> תוסיפי מספר.
שואל השאלה:
כן