תשובה אחת
יש אופצית מחיקה אבל אם זה לא מצליח בהגדרות אתה פשוט יכול לעשות שרק אתה תוכל לראות אותו (יש בחירה חברים של חברים, רק חברים, רק אני)