2 תשובות
מה אתה חושב שאני אלך לפרעה ויבקש ממנו להוציא את בני ישראל מארץ מצריים
אנונימית
בשפה פשוטה - מי אני שאלך לפרעה ואקח פיקוד להוציא את בני ישראל ממצרים
משה אמר את זה
הוא כאילו לא מאמין שיש לו את הכוח והיכולת ללכת ולעשות דבר כזה גדול