2 תשובות
רצוי ללכת על 470 כי 446 עושה סיבוב מבין כמה ערים.