4 תשובות
301 ויש במוצש
301 ובמוצש יהיה
301 לוקח אותך עד מרכזית המפרץ לא לחיפה משם את צריכה לקחת את הקו שאת צריכה.
מה זה מרכזית המפרץ בדיוק