3 תשובות
יוני זה חודש סיוון, חשוון זה חודש דצמבר.
-אוקטובר

לא, יוני זה חודש לועזי.
זה לא תמיד יוצא מדויק.
חשוון זה יוצא בערך באוקטובר-נובמבר.
וסיוון יוצא בד"כ בחודש יוניי.