תשובה אחת
תגיד אתה צוחק? אני בן 17 ואני רק מטר 67 את עוד תגבה אל תדאג...!