2 תשובות
אול בגלל שלא שתית הרבה מים, אויל מחוסר שינה, אויל את סובלת ממשהו, יכולים להיות הרבה סיבות
מחזור אולי