4 תשובות
בור זהו חור באדמה ובאר זהוא חור באדמה (שבכוונה עשו אותו) ויש שם מים ששואבים אותם
באר זה מקום (חור) שיש בו מים. בבור לא חייב להיות מים, זה רק חור באדמה.
שבבאר יש מים לשתייה, ולכל מיני שימושים.