3 תשובות
את הקצבה מקבלים כל28 לחודש
ויתכן בגלל החג שיקדימו את הקצבה
אולי ב20 לחודש
רוצה לדעת אימ נחון שה מכבלים דמי נכות לפני 28 ה חודש
למשל אחודש 10 מכבלים בתאריך 20 זה נחון
ס.ח
מתי נקבל בחודש ספטמבר 28 נופל יום שבת מקדים את הקצבת נכות
מנחם