2 תשובות
בוודאי.
הכנס לתפריט ההגדרות של ג'ימייל.
לחץ על "מסננים" וקבע את המסננים/חוקים רצויים
אריאם טכנולוגיות מומחה סטיפס
כוכבית/הגדרות/מסננים.
שם אתה יכול לקבוע מה אתה רוצה שיקרה עם דואר מבחינת תיוק וכדומה.