6 תשובות
אפשר באינטרנט, יש כל מיני מבחני iq.
אין מה להסתמך על אי- קיו מאינטרנט כיוון שזה לא באמת נכון.
בשביל לדעת אי-קיו ואת הרמת משכל יש איבחון שעושה אותו פסיכולוג אך לא כל אחד יכול לעשות אותו כי צריך הפנייה.
יש באינטרנט
איבחון מיוחד שבודק
שמו וקסלר למבוגרים ולדים ויקס
באמיתי
אבחון, רוב מה שיש באינטרנט לא בהכרח מדויק.
יש אבחונים אל תסתמכי על האיטרנט