3 תשובות
4 שעות
קצת יותר מ-4 שעות בערך
4-4 וחצי שעות!