4 תשובות
שם השולח
מיקוד, שם, כתובת של למי את שולחת רחוב ומספר בית.
מספר הדירה שלו ( שם משפחה זה מספיק)
שואל השאלה:
מקדימה או מאחורה?
מקדימה, כאשר יש צורך בבול מצד שמאל
מקדימה - נקרא נמען, כלומר למי את שולחת, יש צורך לרשום שם+שם משפחה, עיר מגורים, רחוב ומספר, אפשר גם מיקדו אבל לא חובה (דרך אתר הדואר אפשר להשיג מיקוד)
מאחרוה - נקרא מען- את צריכה לכתוב את שמך+שם משפחה וכתובת מגורים.
במידה ובמעטפה אין בול אז צריך לשים בצד שמאל למעלה בצד של המען.
באותו הנושא: