תשובה אחת
אדום זה ששלח מבקש אישור קבלה ואפור זה כמו דואר רגיל אם לא מחתימים ולא מבקשים אפילו תעודת זהות כי זה חבילה פשוטה