תשובה אחת
סיוע לכלכלה כאשר את גרה עם בן זוגך אני לא בטוח אני יודע שלנשים מאורסות או נשואות אכן יש סעיף ת"ש - תנאי שירות, יש לפנות למשקית/קצינת הת"ש לבדיקת הנושא...