תשובה אחת
נסי בעזרת לימון או מלח לימון מהול בטיפוש מים ושטפי.
בבתי מרקחת ניתן לרכוש מי חמצן (לא המיועדים לצבע שיער).
שרה'לה