3 תשובות
הולכת למשרד הפנים עם אמא שלך או אבא שלך ושם עושים לך במקום
שואל השאלה:
אני בן..
את צריכה ללכת עם תמונות פספור ולתעודת זהות של אחד ההורים!
את הולכת למשרד הפנים!