3 תשובות
לי יש תספר הורוד הזה
אנונימי
שואל השאלה:
יש תשובות גם באינטרנט?
שואל השאלה:
אתה יכול לסרוק ולהעלות את התשובות של בראשית י"ט ובראשית כ"א? בבקשה:)