2 תשובות
אני חושבת שהשלום (עזריאלי) והמרכז (ארלוזורוב) קרובות באותו מידה אבל יש מצב שעזריאלי קצת יותר קרוב
השלום.
באותו הנושא: