תשובה אחת
חסר לך נתון:
3 כדורי רגל ו3 מחבטי טניס עולים 225 שקל
_ כדורי רגל ומחבט טניס אחד עולה 115 שקל