5 תשובות
אשמח לנסות, איזו? (:
שואל השאלה:
רוכב אופניים יצא ממקום A למקום B והגיע לאחר 8 שעות.
נהג אופנוע יצא לאחר זמן מסוים ממקום A לכיוון מקום B והגיע 5.3 שעות לפני רוכב
האופניים. ידוע כי השניים נפגשו לאחר פרק זמן השווה להפרש בין זמני היציאה של רוכב
האופניים ונהג האופנוע מ-A.
א. מצא כמה זמן אחרי רגע היציאה של רוכב האופניים יצא נהג האופנוע.
אנונימית
יש לך את התשובה הסופית?
שואל השאלה:
זה יוצא חצי שעה.
אנונימית
העתקת טוב, נכון? משהו בתרגיל לא מסתדר לי.. גם כשהצבתי את התשובה יצא לי משהו לא נכון. אני מצטערת:\