3 תשובות
חילונייה.

חילונית זה למשהו כמו: המועצה החילונית שהוקמה.