4 תשובות
'לא תשא שם ה' לשווא'
מספיק טוב?
עשרת הדיברות
יהוה = אלוקים
אל תישא את שם השם לשווא
אסור להגיד את שם ה' סתם
ברור שיכעסו! אסור גם לכתוב את זה סתם!
כי אסור לשאת את שם השם לשווא, כמו שאסור להגיד אדו__, או מה שכתוב על המזוזה, שד__. בגלל זה גם ב-יה' לחודש, כותבים טו כי זה יהו__.
גם כשקוראים בתנך, אומרים אדונ__ ולא יהו___. D:D: