13 תשובות
אסור להזכיר שם רשעים כדי שפיך לא יתמלא טומאה
אבל חוק עולמי נגד זה לא נראלי שיש
כן, אסור להגיד את זה במטרה להעליב, נגיד לומר למישהו "יא נאצי" או משהו כזה...
אנונימית
גינה ציבורית
כן.
גבינה צהובה.

אסור לקרוא למישהו אחר נאצי, זו הוצאת דיבה באופן כללי אך בגלל המשמעות של המילה החומרה של המעשה גדולה יותר.
כן..
את שואלת את זה בעקבות השאלה היום? כן. העונש בגין עבירה על החוק יהיה חצי שנת מאסר וקנס של 100 אלף שקל.

"כינוי נאצי" - המילה "נאצי" על כל הטיותה, כינוי המתקשר לנאציזם ולמשטר הרייך השלישי בגרמניה או למי מראשיו או מילה בעלת צליל דומה למילה נאצלי על כל הטיותה, שנעשה בה שימוש בשל דמיונה זה.

שימוש בסמלים נאצים שלא במסגרת או למטרת לימוד, תיעוד, עבודה מדעית או דיווח היסטורי - אסור.
שימוש בכינוי נאצי, בעל פה או בכתב כלפי אדם, קבוצת בני אדם, תאגיד, מוסד או גוף כלשהו שלא במסגרת או למטרת לימוד, תיעוד, עבודה מדעית או דיווח היסטורי - אסור.

דרך אגב, עם זאת, בחוק כתוב "שימוש בכינוי נאצי כמור בסעיף קטן (א) לא ייאסר אם הוכח כי הדברים נכונים".
שמעתי שכן.
sii