3 תשובות
כן רק את שלך.
מצטער טעות!
הוא יכול לראות רק את שלו...
שואל השאלה:
כאילו בשאלות כאן לא בצ'אט