תשובה אחת
ניראה ל ענפי הזית שהיונה מהסיפור של נוח (עם התיבה) הביאה...