תשובה אחת
מניש? = מה נשמע?
מסאת אומרת? = מה זאת אומרת?
תחפפי=לכי מכאן כמה שיותר מהר, "תעופי מפה".
היוצ' = היוש = היי.