6 תשובות
היחס, דואר רשום יש עליו אחריות, שאם לא מגיע מתלוננים ואז פותחים בחקירה עד שמוצאים את הדואר, אבל אם זה דואר רגיל, אז אם אבד אין לך למי לפנות.
דואר רגיל זה שמעבירים מעטפה או משהו ודואר רשום זה ששולחים לך משהו גדול יותר ובשביל לקבל אותו צריך לחתום על זה..
ברשום-הנמען חייב לחתום שקיבל לידיו.
רשום זה עם חתימה
כמובן יש רשום עד הבית שכמובן רק עד 1 קילוגרמים.
אבל בכל מקרה הרוב מתבצע דרך הדואר.
רשום זה עם חתימה.
ורגיל זה רגיל.