4 תשובות
בשעה 16:40 כמעט בכל הארץ.
שבת שלום ומבורך! השבת פרשת "וָאֵרָא" (ראש חודש שבט), זמני השבת:
ירושלים - כניסת השבת: 16:19, יציאת השבת: 17:35
תל אביב - כניסת השבת: 16:33, יציאת השבת: 17:36
חיפה - כניסת השבת: 16:22, יציאת השבת: 17:34
באר שבע - כניסת השבת: 16:37, יציאת השבת: 17:38
אצלנו ב-16:22 -מדליקים נרות