תשובה אחת
לא כאילו זה לא שולח לו התראה אם התכוונת לזה