4 תשובות
יש מתחת להוספת תשובה שורה בצבע ירוק, תלחץ עליה, היא תהפוך לאפורה, ואז לא תקבל יותר התראות.
כתוב שם "קבלת עדכונים על תשובות לשאלה".
מתחת להוספת תשובה יש קבל התרעות לשאלה משהו כזה, תלחץ על הפעמון שבצד
יש בצד כפתור של קבלת עדכונים, תלחץ עליו כדי שהוא יהיה אפור
יש פעמון ירוק כזה בסוף של התשובות, תחלץ עליו וזה היפוך לאפור ולא תקבל התראות.