תשובה אחת
דמוקרטיה-
יתרונות:
*משקפת היטב את רצון העם והבוחרים
*מעודדת צמיחת מפלגות חדשות בהתאם לשינויים החלים בחברה

חסרונות:
*קיימת אצל הנציג נאמנות למפלגה ולא לבוחר
*אין ייצוג הולם לבעיות אזוריות