2 תשובות
אתה זוכר איזה מילים היו בשיר?!
אני לא יודעת לענות לך כי אני צריכה לפחות כמה מילים...