2 תשובות
באפשרות שנכסים לתוכנה יש אפשרות להפעיל או לבטל את ההפעלה בהעלאת המחשב
אנונימי
הכנס לתוכנה עם שם המשתמש והססמא
בחלון הראשי-כלים-אפשרויות
תחת הגדרות כלליות הורד v מ"התחל את סקייפ עם עלית המחשב".
שמור.
באותו הנושא: