תשובה אחת
תתחיל לכתוב חיבורים וסיכמוים כאלה באנגלית
בהצלחה =)