11 תשובות
בעבר-
were- i, you we they
was- he she it

did בשאלה
שואל השאלה:
ואי אפשר להוסיף גם was/were בשאלה? כי אמרו לי שמעבירים אותם להתחלה
אנונימי
כשמוסיפים did אם זה בשאלה או במשפט תחבירי הפועל שיבוא עכשיו יהיה בV1 במקור
אפשר
לא באותו משפט!
שואל השאלה:
איך אני יודעים אם לשים בתחילת שאלה was/were או did?
אנונימי
שניה אני בודקת לך
Was,were מבחינה תחבירית לא יכולים להופיע במשפט שלילה בשום אופן! רק בשפת הדיבור השגורה היום יומית: was you ate...?
הם יכולים להופיע בהקשר של משפט
בקשר לdid זה תמיד אם זה שבאלה רגילה וביס נואו
Was מקבלים הגופים: I, He, She, It
Were מקבלים הגופים: You, We, They
שואל השאלה:
אבל אם למשל יש mom,teacher,Dan וכל זה? אז לכתוב was/did?
אנונימי